สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317 http://www.mkrcc.go.th
เกี่ยวกับ สงล.มหาสารคาม
หน้าหลัก
ประวัติองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
อัตรากำลัง
สายทางในความรับผิดชอบ
ติดต่อ สงล.มหาสารคาม
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
ประกาศผลการประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา
ผลการประกวดสอบราคา
สอบราคาซื้อ
ขายทอดตลาด
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
รายละเอียดแผนรายประมาณการ ประจำปี 2555
แขวงฯมค.
แขวงฯกาฬสินธุ์
แขวงฯยโสธร
สน.บท.ร้อยเอ็ด
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ข้อมูลบริการประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
บริการ สงล.มหาสารคาม
ช่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
ห้องสนทนา(สงล.มค.)
วิดีโอกิจกรรม
ท่องเทียว จ.มหาสารคาม
สอบถามระยะทาง
ราคาน้ำมัน
คณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317
นายเธียรไชย เผ่าทวี
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงมหาสารคาม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ดำรงตำแหน่ง
เข้าชม
วันที่บันทึก
1
นายสุพล เทวผลิน
2509 - 2512
25
28 พฤษภาคม 2551 , 14:31:22 น.
2
นายชินชัย มหาแสน
2512 - 2512
17
28 พฤษภาคม 2551 , 14:32:13 น.
3
นายดำรง นิ่มสวัสดิ์
2512 - 2515
12
28 พฤษภาคม 2551 , 14:32:40 น.
4
นายปริญญา สูตะบุตร
2515 - 2518
10
28 พฤษภาคม 2551 , 14:33:33 น.
5
นายนิตย์ จิตตสาตรา
2518 - 2520
7
28 พฤษภาคม 2551 , 14:33:57 น.
6
นายวรสิทธิ์ วุฒิพันธุ์ชัย
2520 - 2525
8
28 พฤษภาคม 2551 , 14:34:50 น.
7
นายประสูติ สูตะบุตร
2525 - 2532
8
28 พฤษภาคม 2551 , 14:39:00 น.
8
นายกริช ว่องสันตติวานิช
2532 - 2536
14
28 พฤษภาคม 2551 , 14:39:27 น.
9
นายธีระ ตันสมพงศ์
2536 - 2540
7
28 พฤษภาคม 2551 , 14:39:57 น.
10
นายวินัย สามขุนทด
2540 - 2542
19
28 พฤษภาคม 2551 , 14:40:16 น.
11
นายก่อเกียรติ บูรณวิทย์
2542 - 2543
12
28 พฤษภาคม 2551 , 14:40:40 น.
12
นายน้อย อารยะสกุล
2543 - 2547
9
28 พฤษภาคม 2551 , 14:41:08 น.
13
นายวินัย ตันนุกิจ
2547 - 2548
13
28 พฤษภาคม 2551 , 14:41:45 น.
14
นายน้อย อารยะสกุล
2548 - 2549
22
28 พฤษภาคม 2551 , 14:42:09 น.
15
นายชาญเดช วงศ์เจริญ
2549 - 2552
25
28 พฤษภาคม 2551 , 14:42:34 น.
16
นายอภิลักษณ์ สุทธิพัฒนางกูร
2552 - 2553
10
14 ตุลาคม 2552 , 15:27:03 น.
17
นายเธียรไชย เผ่าทวี
2553 - ปัจจุบัน
0
7 มกราคม 2554 , 10:42:02 น.
มีทั้งหมด 17 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [1]
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th