สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317 http://www.mkrcc.go.th
เกี่ยวกับ สงล.มหาสารคาม
หน้าหลัก
ประวัติองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
อัตรากำลัง
สายทางในความรับผิดชอบ
ติดต่อ สงล.มหาสารคาม
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
ประกาศผลการประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา
ผลการประกวดสอบราคา
สอบราคาซื้อ
ขายทอดตลาด
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
รายละเอียดแผนรายประมาณการ ประจำปี 2555
แขวงฯมค.
แขวงฯกาฬสินธุ์
แขวงฯยโสธร
สน.บท.ร้อยเอ็ด
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ข้อมูลบริการประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
บริการ สงล.มหาสารคาม
ช่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
ห้องสนทนา(สงล.มค.)
วิดีโอกิจกรรม
ท่องเทียว จ.มหาสารคาม
สอบถามระยะทาง
ราคาน้ำมัน
คลังภาพกิจกรรมสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่
[จำนวน 5 ภาพ]
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14:37:03 น. [เข้าชม 932 คน]
Big Cleaning Day สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
[จำนวน 24 ภาพ]
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 11:21:26 น. [เข้าชม 1305 คน]
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
[จำนวน 38 ภาพ]
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 11:44:10 น. [เข้าชม 1250 คน]
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
[จำนวน 17 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:59:41 น. [เข้าชม 263 คน]
บริจาคโลหิต
[จำนวน 9 ภาพ]
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:01:09 น. [เข้าชม 268 คน]
ประเพณีสงกรานต์ 2559
[จำนวน 48 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 11:01:56 น. [เข้าชม 338 คน]
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายเกษม ศรีวรานันท์ (วญบ.) และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
[จำนวน 30 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10:30:55 น. [เข้าชม 353 คน]
งานตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 7 “ขุมทรัพย์ความรู้แห่งภูมิปัญญาชาวทาง”
[จำนวน 22 ภาพ]
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10:23:03 น. [เข้าชม 319 คน]
อธิบดีกรมทางหลวงร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 8(มหาสารคาม)
[จำนวน 25 ภาพ]
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10:00:48 น. [เข้าชม 318 คน]
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
[จำนวน 17 ภาพ]
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13:38:19 น. [เข้าชม 300 คน]
มีทั้งหมด 26 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [1] 2 3
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th