สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317 http://www.mkrcc.go.th
เกี่ยวกับ สงล.มหาสารคาม
หน้าหลัก
ประวัติองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
อัตรากำลัง
สายทางในความรับผิดชอบ
ติดต่อ สงล.มหาสารคาม
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
ประกาศผลการประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา
ผลการประกวดสอบราคา
สอบราคาซื้อ
ขายทอดตลาด
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
รายละเอียดแผนรายประมาณการ ประจำปี 2555
แขวงฯมค.
แขวงฯกาฬสินธุ์
แขวงฯยโสธร
สน.บท.ร้อยเอ็ด
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ข้อมูลบริการประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
บริการ สงล.มหาสารคาม
ช่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
ห้องสนทนา(สงล.มค.)
วิดีโอกิจกรรม
ท่องเทียว จ.มหาสารคาม
สอบถามระยะทาง
ราคาน้ำมัน
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
0001
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2560 ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.6+700 – กม.7+175
756
22 สิงหาคม 2559 , 11:13:10 น.
0002
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ปี 2560 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.23+731 – กม.25+050
738
22 สิงหาคม 2559 , 11:08:00 น.
0003
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2560 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+300
716
22 สิงหาคม 2559 , 11:05:55 น.
0004
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2560 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ – ท่าคันโท ระหว่าง กม.76+425 – กม.77+271
701
22 สิงหาคม 2559 , 11:03:30 น.
0005
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ปี 2560 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม – พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.71+795 – กม.73+510
707
22 สิงหาคม 2559 , 10:59:43 น.
0006
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี 2560 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.6+400 – กม.8+551
708
19 สิงหาคม 2559 , 10:31:39 น.
0007
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี 2560 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ – ลำชี ระหว่าง กม.10+551 – กม.12+500
709
19 สิงหาคม 2559 , 10:29:34 น.
0008
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี 2560 ของแขวงทางหลวงยโสธร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ระหว่าง กม.231+525 – กม.233+070
698
19 สิงหาคม 2559 , 10:27:17 น.
0009
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2560 ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ระหว่าง กม.233+070 – กม.236+025
706
19 สิงหาคม 2559 , 10:23:51 น.
0010
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2560 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.190+000 – กม.190+600 และ กม.193+700 – กม.195+945
718
19 สิงหาคม 2559 , 10:19:32 น.
0011
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาทางหลวงปี 2560 ของแขวงทางหลวงยโสธร งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร – บ้านย่อ ระหว่าง กม.185+900 – กม.188+900 (LT.)
673
19 สิงหาคม 2559 , 10:13:52 น.
0012
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาทางหลวงปี 2559 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.666+475 - กม.667+350
835
12 กรกฎาคม 2559 , 14:40:57 น.
0013
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหางานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 213สาย มหาสารคาม-อยางตลาด ตอน 3ระหว่าง กม.9+465.000-กม.19+465.000
817
23 พฤศจิกายน 2558 , 10:38:22 น.
0014
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 กม.54+960-กม.56+273
1052
19 ตุลาคม 2558 , 15:28:20 น.
0015
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แขวงทางมหาสารคาม หมายเลข 2381 กม.25+485-กม.26+853
890
19 ตุลาคม 2558 , 15:23:09 น.
0016
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 292 กม.+850-กม.4+400
915
19 ตุลาคม 2558 , 15:16:43 น.
0017
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแขวงทางมหาสารคาม หมายเลข 2040 กม.73+385-กม.75+837
813
19 ตุลาคม 2558 , 15:04:24 น.
0018
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2559 แขวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 กม.22+571-กม.25+721 RT.
814
19 ตุลาคม 2558 , 14:26:13 น.
0019
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดทางหลวงหมายเลข 214 กม.31+300-กม.32+550
865
19 ตุลาคม 2558 , 14:17:11 น.
0020
งานประกวดราคากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2558 รหัสงาน 28002 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.624+030 - กม.624+597 LT., กม.623+807 - กม.623+807 - กม.624+635 RT., และ กม.626+735 - กม.628+700 RT.
963
5 พฤศจิกายน 2557 , 09:16:24 น.
0021
งานประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 12100 ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.12+160 - กม.13+110
893
5 พฤศจิกายน 2557 , 09:11:56 น.
มีทั้งหมด 21 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [1]
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th