สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317 http://www.mkrcc.go.th
เกี่ยวกับ สงล.มหาสารคาม
หน้าหลัก
ประวัติองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
อัตรากำลัง
สายทางในความรับผิดชอบ
ติดต่อ สงล.มหาสารคาม
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
ประกาศผลการประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา
ผลการประกวดสอบราคา
สอบราคาซื้อ
ขายทอดตลาด
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
รายละเอียดแผนรายประมาณการ ประจำปี 2555
แขวงฯมค.
แขวงฯกาฬสินธุ์
แขวงฯยโสธร
สน.บท.ร้อยเอ็ด
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ข้อมูลบริการประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
บริการ สงล.มหาสารคาม
ช่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
ห้องสนทนา(สงล.มค.)
วิดีโอกิจกรรม
ท่องเทียว จ.มหาสารคาม
สอบถามระยะทาง
ราคาน้ำมัน
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
0001
ประกาศยกเลิกสอบราคา
797
9 ธันวาคม 2558 , 13:05:51 น.
0002
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) เลขที่ คค 0646/พ.1/e/7/2559
824
1 ธันวาคม 2558 , 09:50:57 น.
0003
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคาร
773
30 พฤศจิกายน 2558 , 15:16:34 น.
0004
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
794
30 พฤศจิกายน 2558 , 10:25:58 น.
0005
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
778
30 พฤศจิกายน 2558 , 10:25:18 น.
0006
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
804
30 พฤศจิกายน 2558 , 10:22:53 น.
0007
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหางานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 213สาย มหาสารคาม-อยางตลาด ตอน 3ระหว่าง กม.9+465.000-กม.19+465.000
825
23 พฤศจิกายน 2558 , 10:38:22 น.
0008
ส่งผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
904
20 พฤศจิกายน 2558 , 09:47:11 น.
0009
ส่งผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
791
20 พฤศจิกายน 2558 , 09:47:29 น.
0010
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
977
27 ตุลาคม 2558 , 11:08:04 น.
0011
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
782
27 ตุลาคม 2558 , 11:07:06 น.
0012
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
714
21 ตุลาคม 2558 , 16:39:42 น.
0013
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
731
21 ตุลาคม 2558 , 16:35:18 น.
0014
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
764
21 ตุลาคม 2558 , 09:36:04 น.
0015
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
802
20 ตุลาคม 2558 , 10:47:31 น.
0016
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 กม.54+960-กม.56+273
1064
19 ตุลาคม 2558 , 15:28:20 น.
0017
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แขวงทางมหาสารคาม หมายเลข 2381 กม.25+485-กม.26+853
900
19 ตุลาคม 2558 , 15:23:09 น.
0018
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 292 กม.+850-กม.4+400
925
19 ตุลาคม 2558 , 15:16:43 น.
0019
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแขวงทางมหาสารคาม หมายเลข 2040 กม.73+385-กม.75+837
827
19 ตุลาคม 2558 , 15:04:24 น.
0020
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2559 แขวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 กม.22+571-กม.25+721 RT.
825
19 ตุลาคม 2558 , 14:26:13 น.
0021
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหางานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดทางหลวงหมายเลข 214 กม.31+300-กม.32+550
876
19 ตุลาคม 2558 , 14:17:11 น.
0022
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ คค 0646/1.2/พ.2/3/2558
997
28 กันยายน 2558 , 15:56:34 น.
0023
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/งท/27/e/2558
804
4 กันยายน 2558 , 14:26:40 น.
0024
ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องจักร ยี่ห้อ JCB รุ่น ๔CX หมายเลขกรม 77-6077-03-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/งท/27/e/2558
768
11 สิงหาคม 2558 , 14:54:14 น.
0025
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/26/e/2558
789
16 มิถุนายน 2558 , 11:34:23 น.
0026
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/25/e/2558
772
16 มิถุนายน 2558 , 11:33:44 น.
0027
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/22/e/2558
779
16 มิถุนายน 2558 , 11:32:55 น.
0028
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/20/e/2558
758
16 มิถุนายน 2558 , 11:32:10 น.
0029
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/19/e/2558
736
16 มิถุนายน 2558 , 11:31:29 น.
0030
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/13/e/2558
730
16 มิถุนายน 2558 , 11:30:05 น.
มีทั้งหมด 145 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 3/5 1 2 [3] 4 5
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th