สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4371-1278 โทรสาร 0-4372-3317 http://www.mkrcc.go.th
เกี่ยวกับ สงล.มหาสารคาม
หน้าหลัก
ประวัติองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
อัตรากำลัง
สายทางในความรับผิดชอบ
ติดต่อ สงล.มหาสารคาม
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคา
ประกาศผลการประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา
ผลการประกวดสอบราคา
สอบราคาซื้อ
ขายทอดตลาด
ยกเลิกประกาศผลประกวดราคา
ส่งประกาศประกวดราคางานจ้างเหมา
รายละเอียดแผนรายประมาณการ ประจำปี 2555
แขวงฯมค.
แขวงฯกาฬสินธุ์
แขวงฯยโสธร
สน.บท.ร้อยเอ็ด
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ข้อมูลบริการประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
บริการ สงล.มหาสารคาม
ช่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
ห้องสนทนา(สงล.มค.)
วิดีโอกิจกรรม
ท่องเทียว จ.มหาสารคาม
สอบถามระยะทาง
ราคาน้ำมัน
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
คำที่ต้องค้น :
ประเภท :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
วันที่
0001
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/9/e/2558
652
12 มกราคม 2558 , 10:06:30 น.
0002
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/9/e/2558
612
12 มกราคม 2558 , 10:06:19 น.
0003
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/8/e/2558
613
12 มกราคม 2558 , 10:05:22 น.
0004
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/7/e/2558
600
12 มกราคม 2558 , 10:04:11 น.
0005
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/6/e/2558
603
12 มกราคม 2558 , 10:02:29 น.
0006
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/5/e/2558
588
12 มกราคม 2558 , 10:01:50 น.
0007
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/4/e/2558
579
12 มกราคม 2558 , 10:00:51 น.
0008
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/3/e/2558
595
12 มกราคม 2558 , 09:59:47 น.
0009
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/2/e/2558
735
12 มกราคม 2558 , 09:58:16 น.
0010
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/1/e/2558
592
9 ธันวาคม 2557 , 10:00:39 น.
0011
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/9/e/2558
658
28 พฤศจิกายน 2557 , 15:06:12 น.
0012
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/8/e/2558
635
28 พฤศจิกายน 2557 , 09:42:36 น.
0013
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/7/e/2558
660
20 พฤศจิกายน 2557 , 13:49:08 น.
0014
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/6/e/2558
645
19 พฤศจิกายน 2557 , 14:32:16 น.
0015
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/5/e/2558
947
19 พฤศจิกายน 2557 , 14:30:37 น.
0016
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/4/e/2558
715
18 พฤศจิกายน 2557 , 15:19:16 น.
0017
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/3/e/2558
741
12 พฤศจิกายน 2557 , 08:58:50 น.
0018
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/2/e/2558
629
11 พฤศจิกายน 2557 , 09:55:31 น.
0019
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0646/พ.1/1/e/2558
706
11 พฤศจิกายน 2557 , 09:54:32 น.
0020
งานประกวดราคากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2558 รหัสงาน 28002 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.624+030 - กม.624+597 LT., กม.623+807 - กม.623+807 - กม.624+635 RT., และ กม.626+735 - กม.628+700 RT.
973
5 พฤศจิกายน 2557 , 09:16:24 น.
0021
งานประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 12100 ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.12+160 - กม.13+110
901
5 พฤศจิกายน 2557 , 09:11:56 น.
0022
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) เลขที่ คค0646/1.2/พ.2/4/2557
973
8 กันยายน 2557 , 11:01:31 น.
0023
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) เลขที่ คค0646/1.2/พ.2/3/2557
1133
21 พฤษภาคม 2557 , 11:32:36 น.
0024
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) เลขที่ คค0646/1.2/พ.2/2/2557
986
21 พฤษภาคม 2557 , 11:31:23 น.
0025
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) เลขที่ คค0646/พ.2/1/2557
1118
1 เมษายน 2557 , 14:24:03 น.
มีทั้งหมด 145 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 5/5 1 2 3 4 [5]
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0-4371-1278  โทรสาร 0-4372-3317  website : http://www.msoh.go.th